Sodick

Sodick je japonská firma, ktorá sa zaoberá vývojom a výrobou elektroerozívnych strojov už viac ako 40 rokov. Ich nekonvenčná koncepcia využíva rad patentovaných riešení spĺňajúcich najvyššie nároky kladené na kvalitu výroby. Výsledkom sú obrábacie stroje s extrémnou dynamikou, rýchlymi posuvmi, dlhodobo vysokou presnosťou a nadštandardnou kvalitou.

Aby si Sodick udržal kvalitu svojich strojov, vyrába všetky kľúčové komponenty vrátane lineárnych pohonov a keramických prvkov vo svojich výrobných závodoch. Nesporným dôkazom o kvalite strojov Sodick je desaťročná záruka presnosti polohovania poskytovaná výrobcom na všetky stroje s lineárnymi pohonmi.