LWS-A

LWS-A, laserové označovacie stanice s tromi osami

Flexibilita: Vďaka portálovej konštrukcii, otvorenej na troch stranách, v kombinácii s možnosťou premiestnenia alebo odstránenia pracovnej roviny je možné spracovávať ťažké a veľké kusy. Systémy LWS možno prispôsobiť tak, aby spĺňali všetky potreby ( napríklad automatické procesy).

Modulárnosť: Systémy LWS možno vybaviť mnohými štandardnými prvkami, ako sú rotačná os a značiaca hlava na nastavenie uhla značenia a koaxiálny systém videnia (CVS), ktoré sú ideálne na automatické a vysoko presné procesy.

Robustnosť a intuitívnosť: Robustná konštrukcia vyrobená s osobitnou starostlivosťou o technické a aerodynamické detaily zaručuje opakovateľnosť výsledkov v priebehu času. Ergonomický dizajn v kombinácii so softvérom vyvinutým spoločnosťou SISMA uľahčujú používanie systémov LWS aj pri zložitých procesoch.

TECHNICKÉ PARAMETRE

  LWS-A
X,Y osi X:520mm, Y:400MM, MOTORIZOVANÉ
Z os 500mm, motorizovaná
Pracovná plocha mobilná
Otváranie dverí motorizované
Dostupné laserové zdroje 20W à 30W-50W
Zdroj napájania 230V±15% 50/60 Hz- 1kW
Rozmery (ŠxHxD) 1400X1414X2002mm(2585 mm OTVORENÉ)