WH64-P

WH-64-P, laserová popisovacia stanica s automatickým skladovaním na 64 paletách

Produktívnosť a flexibilita: Na každej palete je možné spracovať rôzne položky s možnosťou nakladania/vykladania aj počas prevádzky.

Autonómnosť: WH-64-P umožňuje vykonávať bezobslužné pracovné cykly so samočinným vypnutím po dokončení (úspora energie), Diaľkové monitorovanie a štatistické prehľady o vykonaných procesoch.

Presnosť: Integrovaný systém koaxiálneho videnia (CVS) na presné centrovanie a automatické rozpoznávanie kusov, ovládacie rozhranie, ktoré umožňuje riadenie spracovania každej palety (aj počas prevádzky).

TECHNICKÉ PARAMETRE

  WH-64-P
Laserové zdroje 20-30-50W
Rozmery palety 300x300x13 mm
Max hmotnosť kusu 40mm/150mm(odstraňovanie nepárnych paliet)
Špecializovaný softvér vrátane
Koaxiálny systém videnia a Pattern Matching softvér vrátane
Maximálny absorbovaný výkon 1,5kW
Zdroj napájania 230V±15% 50/60Hz 1 ph
Rozmery 216x112x216 cm