V rámci programu činnosti Technologického centra Sodick pre strednú a východnú Európu prebehol dňa 21.11.2012 v priestoroch firmy Zenit v Blansku  „Technologický deň“. Program bol zameraný na potreby operátorov strojov Sodick a programátorov softwaru pre drôtové rezačky Esprit. Súčasťou programu bolo aj predstavenie ponuky spotrebného materiálu dodávaného firmou Zenit, vrátane uvedenia najnovšieho produktu – rezacieho drôtu ponúkaného pod značkou „Zenit Super Cut". Súčasťou programu bola aj voľná diskusia účastníkov, ktorá veľmi živo prebiehala aj v priebehu spoločného obeda. Chceli by sme týmto poďakovať všetkým, ktorí sa tohtoročnej akcie zúčastnili. Zároveň uvítame akýkoľvek váš príspevok alebo poznatok či hodnotenie programu, aby sme na budúci rok mohli pripraviť akciu ešte zaujímavejšiu a prínosnejšiu.