Firma Sodick Europe Ltd. poverila spoločnosť Zenit (výhradného dodávateľa produktov firmy Sodick v Českej a Slovenskej republike), vybudovaním technologického centra pre strednú a východnú Európu.

Táto forma rozšírenej spolupráce medzi firmami Sodick a Zenit je odpoveďou na zvyšujúci sa dopyt po vysokej úrovni podpory, ktorá sprevádza ekonomické oživenie na trhu EDM v Európe.

Zenit BlanskoSpoločnosť Zenit, ktorá sa pohybuje v oblasti EDM už takmer 20 rokov, má vysoko kvalifikovaných servisných a aplikačných technikov špeciálne vyškolených výrobným závodom. Technologické centrum je situované v Blansku (Česká republika), čo je ideálna poloha pre strednú a východnú Európu.

„Potrebujeme dať našim zákazníkom čo najkvalitnejšiu technickú podporu a ubezpečiť ich, že sú schopní naplno využiť všetky technické prednosti strojov Sodick. Nové technologické centrum nebude slúžiť iba existujúcim užívateľom, ale mimo iné je určené aj potenciálnym zákazníkom ako predvádzacie centrum našich strojov", hovorí Jan van Egmond, prezident spoločnosti Sodick Europe Ltd. a ďalej pokračuje: „Zenit je ideálnym partnerom pre posilnenie našej technickej podpory na trhu. Firma má veľmi schopných servisných technikov s veľmi dobrou znalosťou strojov a aplikáciou, ktorí aj naďalej budú dostávať tú najvyššiu možnú podporu z našich technických zdrojov."

ServisnécentrumVladimír Machatka, riaditeľ spoločnosti Zenit k tomu dodáva: „Sme veľmi poctení tým, že si nás firma Sodick vybrala pre vybudovanie svojho technologického centra. Ako súčasť silného týmu Sodick radi podporíme nielen českých a slovenských zákazníkov, ale samozrejme aj zákazníkov z ostatných krajín."

Sodick Europe Ltd. a Zenit ponúka zákazníkom testy, školenia a poradenstvo vo všetkých aspektoch podpory nielen v technologickom centre v Blansku, ale aj priamo u zákazníka.

Adresa Technologického centra Sodick v Blansku

Zenit, spol. s r.o.
Bezručova 2368
678 01 Blansko