Sodick uvádza na trh 2 nové veľké stroje s lineárnym pohonom: drôtovú EDM rezačku AQ1200L Premium a EDM hĺbičku AG80L LST (s veľkou nádržou) pre obrábanie veľkých komponentov. Stroje sú dodávané so všetkými najnovšími technológiami firmy Sodick ako sú lineárne motory, keramické komponenty a komunikačné technológie s rýchlosťou 1 Gbit/sek. pre zabezpečenie presnosti, kvality a rýchlosti, ktorú zákazníci očakávajú od značky Sodick.

AQ1200LNová drôtovka firmy Sodick EDM AQ1200L Premium predstavuje lineárne motory na osách X, Y, U a V. Ide o EDM drôtovku s lineárnym motorom s celosvetovo najväčšou kapacitou. Stroj má rozjazd osí 1,200 x 800 x 400mm (X x Y x Z) a uzatvorený pracovný stôl na obrobky až do rozmerov 1,600 x 1,200 x 400mm. Zväčšená výška rezania na 600mm v zaplavenej pracovnej vani je dostupná ako opcia pre väčšie súčasti. Pre rozšírenú bezobslužnú výrobu môže byť použitá cievka drôtu až do hmotnosti 20 kg.

Stroj typu AQ1200L profituje zo svojej ultra vysokej pevnej štruktúry vďaka unikátnemu fixnému designu stola a použitia elektrického a mechanického vybavenia v samostatnej jednotke. Automatické predné dvere nádrže a doširoka otvorený priestor umožňuje jednoduchý prístup ramena pre manipuláciu s veľkými obrobkami a operácie pohodlné pre obsluhu.

AG80L LSTStroj AG80L LST (s veľkou nádržou) doslova zamestnáva väčšie rozmery nádrže (1,800 x 1,000 x 500mm), v porovnaní so štandardným strojom AG80L. Veľkosť a tvar pracovnej nádrže môžu byť vytvorené špeciálne na základe požiadavky zákazníka, pretože ide o jednotku oddelenú od tela stroja. Tento pokrokový design umožňuje veľkosť pracovnej nádrže podľa požiadavky zákazníka. Ďalšou výhodou tejto inteligentnej konštrukcie stroja je, že hmotnosť obrobku neovplyvňuje nepriaznivo presnosť a rýchlosť pohybov osí.  

Lineárne motory na osách X, Y a Z, komunikačné technológie s rýchlosťou  Gbit/sek. a generátor SGF „Nano Wear“ umožňujú vysokorýchlostné a vysoko presné obrábanie zároveň s minimalizáciou opotrebenia elektródy, čo prináša nižšie prevádzkové náklady a vyššiu produkciu.

Obidva nové modely sú vhodné pre priemysel ako letecká výroba, energetika a automobilový priemysel, kde dopyt po veľkých dielach neustále stúpa.

U obidvoch modelov je garantovaná presnosť polohovania pohonu lineárneho motora na dobu 10 rokov, čo znamená, že zákazník môže s istotou ťažiť z možností stroja s vedomím dokonalej výkonnosti strojov firmy Sodick a istotou, že svoju investíciu má zaručenú na dlhú dobu.